276°
Posted 20 hours ago

Intel Core i5-9600KF Six-Core LGA 1151 Processor

£64.5£129Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Maximum recorded temperature under load. The lower the better for longer life of the graphics card. Intel อาจเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตการผลิต ข้อมูลจำเพาะ และรายคำอธิบายผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในที่นี้มีให้แบบ "ตามที่เป็น" และ Intel ไม่สามารถยืนยันหรือรับประกันแต่อย่างใดเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของข้อมูลนี้ รวมไปถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมวางจำหน่าย ฟังก์ชั่นการทำงาน หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ที่ระบุ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือระบบเฉพาะ Based on our evaluation, the 9600KF's 4.60 GHz single-core max turbo boost frequency is excellent for performance with the latest graphics-intense games. You can maintain these frequencies with a high-end cooler. Max Turbo Frequency refers to the maximum single-core processor frequency that can be achieved with Intel® Turbo Boost Technology. See www.intel.com/technology/turboboost/ for more information and applicability of this technology. Intel processor numbers are not a measure of performance. Processor numbers differentiate features within each processor family, not across different processor families. See http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html for details.

We found that, in general, more cores do provide better performance in professional tools and when running multiple applications simultaneously. We've experienced that single-core performance is essential for some games, as many don't take full advantage of multiple cores.

Intel ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพ หมายเลขโปรเซสเซอร์แสดงถึงความแตกต่างของคุณลักษณะในโปรเซสเซอร์แต่ละตระกูล โดยไม่ข้ามตระกูลของโปรเซสเซอร์ โปรดดู http://www.intel.com/content/www/th/th/processors/processor-numbers.html สำหรับรายละเอียด HDD, คอนโทรลเลอร์สำหรับกราฟิก, หน่วยความจำ, BIOS, ไดร์เวอร์, Virtual Machine Monitor-VMN, ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม และ/หรือระบบปฏิบัติการ) สำหรับความเข้ากันได้ของคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน, ประสิทธิภาพ และประโยชน์อื่นๆ ของคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของระบบ

TDP ของระบบและ TDP สูงสุดจะกำหนดจากการจำลองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด TDP ที่เกิดขึ้นจริงอาจมีค่าต่ำกว่า ถ้าไม่ได้ใช้ I/O ทั้งหมดสำหรับชิปเซ็ต The release year of the graphics card. The newer the better technology and performance optimization and http://www.intel.com/content/www/th/th/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงรายละเอียดว่ามีโปรเซสเซอร์ใดบ้างที่สนับสนุน Intel® HT Technology Intel classifications are for general, educational and planning purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer and/or exporter is responsible for determining the correct classification of your transaction.This article evaluates Intel's Core i5-9600KF desktop CPU. We evaluated Intel's Core i5-9600KF and compared it to others to determine which provides the best value as a gaming CPU. We shaped our testing methodology to focus on each CPU's attributes rather than solely on benchmarks.

The processor has a 3.70 GHz base frequency and supports a 4.60 GHz single-core max turbo frequency.http://ipt.intel.com/ หากต้องการทราบว่ามีระบบใดบ้างที่สนับสนุนเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวจาก Intel® Current CPU Impact on performance with respect to the highest performing CPU used for benchmark at the Single-Core สูงสุดที่เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost สามารถทำได้ โปรดดู www.intel.com/content/www/th/th/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Spec for spec, this RTX 3060 Ti leapfrogs its direct predecessor, the RTX 2060 SUPER, by boasting 30.8 % more fps. In our synthetic benchmarks, the RTX 3060 Ti blows past the RTX 2060 SUPER and, amazingly, even the RTX 2070 as well. F" means it requires discrete graphics. In other words, it doesn't have integrated graphics (basically a GPU built into the processor), thus requiring a standalone graphics card.Intel มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในเรื่องทั่วไป การศึกษา และการวางแผนเท่านั้น และประกอบด้วยหมายเลข Export Control Classification Numbers (ECCN) และ Harmonized Tariff Schedule (HTS) การใช้งานใดๆ อันประกอบด้วยการจัดประเภทของ Intel จะไม่ได้รับการปกป้องจาก Intel และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ ECCN หรือ HTS ที่ถูกต้อง บริษัทของคุณต้องรับผิดชอบในการระบุการจัดประเภทที่ถูกต้องของธุรกรรมของคุณ ในฐานะที่เป็นผู้นำเข้าและ/หรือผู้ส่งออก Compared to its AMD 's closest rival, RX 5700 XT, the RTX 3060 Ti was 22.1 % faster. Fortunately, gaming performance was quite impressive. The RTX 3060 Ti consistently delivers great frame rate increases over the RTX 2060 SUPER and it really justifies an upgrade. Graphics card memory (RAM) capacity. The higher the better for higher resolution textures and future System and Maximum TDP is based on worst case scenarios. Actual TDP may be lower if not all I/Os for chipsets are used.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment